hỗ trợ sinh sản
Thảo luận bàn tròn “Vai trò Labo trong hỗ trợ sinh sản”
Rate this post

Sự phát triển các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam trong những năm qua được đánh giá là có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Tại các trung tâm hỗ trợ sinh sản hiện đại trên thế giới và khu vực, bên cạnh vai trò của các bác sĩ lâm sàng, vai trò và chức năng của các chuyên viên lab ngày càng được đánh giá cao và đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của trung tâm.

hỗ trợ sinh sản
Ngày 9/5/2008, Nhóm nghiên cứu về KTHTSS (SGART), với sự hỗ trợ của HOSREM, Medicult và Organon (Shering Plough), đã tổ chức thảo luận bàn tròn về vai trò của Labo trong Hỗ trợ sinh sản. Hơn 30 chuyên gia từ các trung tâm TTTON cả nước, đồng thời buổi thảo luận cũng có sự tham gia của chuyên gia từ Thụy điển, Đan Mạch, Philippines. Đây là lần đầu tiên một cuộc thảo luận giữa các chuyên gia đầu ngành về các vấn đề liên quan đến labo TTTON được tổ chức tại Việt nam.

Trong hơn 2 giờ thảo luận, nhiều vấn đề quan trọng trong labo TTTON đã được nêu ra và tranh luận sổi nổi như:

– Vai trò của labo so với với lâm sàng trong TTTON
– Vấn đề đào tạo chuyên viên phôi học cho các chương trình TTTON: số lượng và chất lượng
– Ưu điểm và khuyết điểm của các hệ thống nuôi cấy phôi.
– Xu hướng áp dụng kiểm tra chất lượng trong labo TTTON và hiệu quả.
– Các vấn đề liên quan đến việc mở rộng chỉ định ICSI.
– Phòng chống nhiễm nấm trong labo TTTON.

Buổi thảo luận đượccác đại biểu quan tâm, tham gia sôi nổi và đánh giá cao. Dựa trên thành công bước đầu này, SGART sẽ tiếp tục nghiên cứu tổ chức những buổi thảo luận và hội thảo chuyên đề về labo TTTON, nhằm tạo một diễn đàn trao đổi kinh nghiệm và kiến thức cho các chuyên gia phôi học trong cả nước.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here