điều trị rối loạn lipid
SO SÁNH TRỰC QUAN CÁC HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU HIỆN HÀNH
Rate this post

Hiện tại có nhiều hướng dẫn điều trị rối loạn lipid máu trên thế giới khác nhau về cách tiếp cận:

1. American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA)- Hội Tim Mạch Hoa Kỳ/ Trường Môn Tim Mạch Hoa Kỳ 2013

2. Canadian Cardiovascular Society (CCS)- Hội Tim Mạch Canada 2016

3. European Society for Cardiology/European Atherosclerosis Society (ESC/EAS)- Hội Tim Mạch Châu Âu- Hội Xơ Vữa Động Mạch Châu Âu 2016

điều trị rối loạn lipid

4. U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF)- Ban Công Tác Chăm Sóc Dự Phòng Hoa Kỳ 2016

5. U.S. Department of Veterans Affairs/Department of Defense (VA-DoD)- Hiệp Hội Cựu Chiến Binh- Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ 2014

MEDPAGETODAY so sánh các guideline dựa trên tiêu chí Thang Điểm Đánh Giá Nguy Cơ Tim Mạch, Ngưỡng Nguy Cơ Bắt Đầu Dự Phòng Nguyên Phát và Chiến Lược Dự Phòng Bệnh Tim Mạch Xơ Vữa.

điều trị rối loạn lipid

NGUỒN:

Tibrewala A, et al “A comparative analysis of current lipid treatment guidelines: nothing stands still” J Am Coll Cardiol 2018; DOI: 10.1016/j.jacc.2017.12.025.

BÀI BÁO MEDPAGETODAY: https://www.medpagetoday.com/cardiology/prevention/71104

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here