Kỹ Thuật Hỗ Trợ Sinh Sản
Thành lập Nhóm nghiên cứu về Kỹ Thuật Hỗ Trợ Sinh Sản
Rate this post

Vào ngày 30 tháng 9 năm 2007, HOSREM đã tổ chức cuộc họp của các hội viên đang hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản để thảo luận về việc thành lập nhóm nghiên cứu về hỗ trợ sinh sản.

Kỹ Thuật Hỗ Trợ Sinh Sản
Cuộc họp được sự tham gia của gần 20 bác sĩ ở TPHCM. đang làm việc tại các Trung tâm Hỗ trợ sinh sản thuộc các bệnh viện ở TPHCM. Các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thành lập Nhóm nghiên cứu về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thuộc HOSREM.

Nhóm nghiên cứu hỗ trợ sinh sản (Study Group on Assited Reproductive Technologies) viết tắt là S.G.A.R.T. là nhóm các chuyên viên là hội viên của HOSREM, gồm các bác sĩ, kỹ sư, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh… có quan tâm về lĩnh vực vô sinh và KTHTSS.
Lãnh vực nghiên cứu.

Vô sinh và các vấn đề liên quan.

Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và các vấn đề liên quan.

Sứ mệnh.

Củng cố và thúc đẩy sự phát triển của các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản ở khu vực TPHCM, thông qua:

Cập nhật, trao đổi thông tin, đào tạo và nghiên cứu

Tăng cường trao đổi và hiểu biết giữa các thành viên có chung mối quan tâm về chuyên ngành.

Hoạt động

Đóng góp vào các chương trình chuyên môn có liên quan của các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.

Tổ chức họp trao đổi chuyên môn, cập nhật thông tin trong nhóm.

Truy cập và biên soạn các tài liệu có liên quan để phổ biến qua các hình thức xuất bản của HOSREM như: nội san, website, bản tin, phác đồ, khuyến cáo…

Xây dựng chương trình chuyên môn cho các khóa đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ kỹ thuật

Phối hợp thực hiện các nghiên cứu chuyên ngành.

Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế có liên quan của HOSREM “IVF Expert Meeting” do HOSREM tổ chức là cuộc họp mở rộng thường niên của S.G.A.R.T.

Các đại biểu đã nhất trí bầu ra Tiểu ban khoa học để định hướng và phát triển các hoạt động của SGART và Bộ phận điều phối hoạt động phụ trách triển khai các hoạt động của SGART. Nhóm cũng nhất trí mở rộng sinh hoạt nhóm cho các hội viên có quan tâm đến lĩnh vực này.

Điều kiện là thành viên của S.G.A.R.T.

Hội viên HOSREM

Đang làm việc tại các trung tâm HTSS
Sẵn sàng tham gia các hoạt động của nhóm
Đăng ký tham gia nhóm
Để liên hệ biết thêm thủ tục xin tham gia SGART, hội viên có thể liên hệ với BS. Khánh Linh qua địa chỉ e-mail hosremhcm@yahoo.com.vn.
Ngoài ra cũng tại cuộc họp trên, các thành viên của SGART cũng đã thảo luận và đóng góp cho việc tổ chức Khóa đào tạo cơ bản nữ hộ sinh cho chương trình Hỗ trợ sinh sản. Khóa học có sự tham gia của chuyên gia người Úc trong lĩnh vực này. Dự tính khóa học sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 và kéo dài 4 ngày. Công ty Organon Việt nam sẽ tham gia với tư cách là nhà tài trợ cho khóa học.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here