Sao thủy nghịch hành ở Bạch Dương
Sao thủy nghịch hành ở Bạch Dương
Rate this post

Đây có thể là thời gian bạn nhìn lại những quyết định hoặc ý tưởng trong quá khứ từ một khía cạch mới. Thời gian phù hợp để trở lại những kế hoạch hoặc mục tiêu cũ. Tuy nhiên, đây có thể là một thời gian căng thẳng, vì Sao Thủy ở Bạch Dương muốn có câu trả lời ngay lập tức và Sao Thủy nghịch hành lại mang đến sự chậm trễ và do dự. Sao Thủy ở Bạch Dương lại càng nhấn mạnh đến những cuộc nói chuyện ngắn vì vậy đặc biệt cẩn thận về việc lựa chọn chủ đề và từ ngữ trong cuộc nói chuyện. Những lời nói căng thẳng hoặc thô tục có thể gây những thiệt hại rất lớn cho mối quan hệ của bạn.

Sao thủy nghịch hành ở Bạch Dương
Bạn có thể trở lại những dự án cũ và sửa đổi chúng. Bạn có thể tìm thấy những điểm thiếu sót trong ý tưởng cũ và thực hiện chúng theo cách mới. Với Sao Thủy ở Bạch Dương, bạn thích học từ những kinh nghiệm hơn là lý thuyết suông, và trong khi Sao Thủy nghịch hành nếu bạn không học cách lắng nghe thì có thể sẽ bị những mất mát rất lớn.

Hãy nhớ rằng sự vội vàng trong giao tiếp, liên lạc có thể gây hậu quả cho bạn – có thể là gửi nhầm tìn nhắn hoặc email. hoặc là đưa ra những lời nói một cách quá nhanh.

Sao Thủy nghịch hành thẳng với Mặt Trời ở Bạch Dương vào 1/4/2018, sẽ làm sáng tỏ suy nghĩ của bạn. Góc chiếu này mang đến một khoảng thời gian thích hợp để xử lý các sự kiện và ý tưởng đã có từ trước, và bắt đầu xem xét vấn đề từ góc độ mới và với một sự hiểu biết mới.

Sao Thủy bắt đầu thuận hành trở lại từ 15/4/2018.
Và ảnh hưởng của Sao Thủy lên mỗi người lại khác nhau. Có thể mạnh có thể nhẹ. có thể lai là một yếu tố tích cực. Nếu biết cung mọc hoặc cung mặt trời thì cmt bên dưới tớ sẽ rep lại nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here