hosrem
HOSREM có nhiều chương trình hợp tác với tổ chức Pathfinder
Rate this post

BS Hồ Mạnh Tường

Vừa qua HOSREM đã ký một hợp đồng với Pathfinder, trong đó, HOSREM đồng ý cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật trong việc biên dịch lại các giáo trình liên quan đến các module đào tạo về lâm sàng mà Pathfinder đã sử dụng trong các dự án đào tạo về sức khỏe sinh sản ở Việt nam trong 13 năm qua.

hosrem
Mục đích của việc biên dịch này nhằm cung cấp một bộ tài liệu tham khảo hoàn chỉnh trong đào tạo về chăm sóc sức khỏe sinh sản hữu ích và phù hợp với chuẩn quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các đối tượng có nhu cầu.

Ngoài ra, HOSREM cũng ký một hợp đồng khác với Pathfinder, trong đó Pathfinder đồng ý hỗ trợ một phần kinh phí để HOSREM tiếp tục phát triển website hiện tại của hội www.hosrem.org.vn thành một website cung cấp thông tin hữu ích trong lãnh vực Y học sinh sản cho đối tượng là cán bộ y tế và cộng đồng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here