hosrem
““Củng cố Hệ thống đào tạo lại tại Việt nam: Tiềm năng đóng góp của Hội y học
Rate this post

HOSREM chính thức tham gia dự án ““Củng cố Hệ thống đào tạo lại tại Việt nam: Tiềm năng đóng góp của Hội y học.

hosrem

Dự án kéo dài trong 3 năm từ 2008 đến 2010, bao gồm 2 mục tiêu chính: (i) Nâng cao năng lực tổ chức của hội và (ii) Nâng cao năng lực đào tạo lại của hội. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao khả năng thực hiện đào tạo liên tục về kiến thức và kỹ năng chuyên môn của các hội nghề nghiệp y học cho cán bộ y tế trong cả nước, bao gồm cả cán bộ y tế trong khu vực tư nhân.

Trong năm 2007, Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TPHCM. (HOSREM) có phối hợp cùng các hội nghề nghiệp y học ở Việt nam và Tổ chức Pathfinder để thành lập dự án. Các hội nghề nghiệp y học và tổ chức tham gia thành lập dự án bao gồm: (1) Tổng Hội Y học Việt nam, (2) Hội Dược Việt nam, (3) Hội Sản Phụ khoa Việt nam, (4) Hội Điều dưỡng Việt nam, (5) Hội Nữ hộ sinh Việt nam, (6) Hội Nhi khoa Việt nam, (7) HOSREM.

Vào ngày 21/5/2007, tại Hà nội, hội thảo của các bên liên quan đến dự án, có sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt nam, Tổng hội Y học Việt nam và đại diện của các tổ chức có liên quan khác đã được tổ chức. Tại hội thảo này, dự án đã nhận được sự đóng góp và ủng hộ rất tích cực của tất cả các đại biểu tham gia hội thảo. Sau hội thảo này, Pathfinder và 7 hội nghề nghiệp y học đã thực hiện việc đánh giá năng lực của các hội nghề nghiệp y học trong cả nước. Dựa trên kết quả khảo sát về tiềm năng và năng lực tổ chức của các hội, đặc biệt các hội có liên quan đến lãnh vực sức khỏe sinh sản, 4 hội y học trong số 7 hội nêu trên đã được chọn làm thí điểm để tham gia dự án:

  1. Tổng hội Y học Việt nam.
  2. Hội Điều dưỡng Việt nam.
  3. Hội Nữ hộ sinh Việt nam.
  4. HOSREM

Dự án “Nâng cao năng lực đào tạo lại của các hội y học” sẽ kéo dài trong 3 năm từ 2008 đến 2010, bao gồm 2 mục tiêu chính: (i) Nâng cao năng lực tổ chức của hội và (ii) Nâng cao năng lực đào tạo lại của hội. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao khả năng thực hiện đào tạo liên tục về kiến thức và kỹ năng chuyên môn của các hội nghề nghiệp y học cho cán bộ y tế trong cả nước, bao gồm cả cán bộ y tế trong khu vực tư nhân. Kết quả của dự án sau đó sẽ được tiếp tục mở rộng cho các hội nghệ nghiệp y học khác ở Việt nam.
Vừa qua, tại cuộc họp ngày 28/4/2008, Ban Chấp hành HOSREM và đại diện Pathfinder đã có cuộc họp chính thức thông báo nội dung dự án và thông qua ý kiến của Ban Chấp hành hội. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chấp hành đã hoan nghênh và ủng hộ việc thực hiện dự án và thông qua chương trình chung của dự án.

Vào ngày 29/4/2008, đại diện của HOSREM và tổ chức Pathfinder cũng đã có buổi làm việc với Sở Y tế TPHCM. để trình bày nội dung và mục tiêu dự án. Sau đó, Sở Y tế TPHCM. cũng đã có công văn phản hồi tờ trình của HOSREM về dự án trên. Trong công văn này, Giám đốc Sở Y tế đã thông báo ủng hộ và chấp thuận về chủ trương cho phép HOSREM thực hiện dự án.

Dự án được thực hiện sẽ góp phần vào việc củng cố hệ thống đào tạo lại và đào tạo liên tục cho cán bộ y tế ở Việt nam kể cả khu vực nhà nước và tư nhân. Đây được xem là một trong những bước đi của các hội nghề nghiệp phù hợp với các chính sách mới được nêu trong dự thảo luật khám chữa bệnh đang được biên soạn, chuẩn bị trình thông qua quốc hội trong thời gian tới.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here