Rối loạn tiền đình có nguy hiểm không?

Rối loạn tiền đình không phải là bệnh, không di truyền, không gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng, nhưng Rối loạn tiền đình với những cơn xây xẩm mặt mày, chóng mặt quay cuồng, nôn thốc nôn tháo…bất ngờ ập đến là một trong những điều đáng sợ nhất đối với người bệnh, đặc biệt là người trung & cao tuổi.

Đọc thêm