Dược sĩ Lưu Anh sinh ra và lớn lên tại Nga Sơn vùng quê nổi tiếng với sản phẩm chiếu cói trong câu ca dao: “Chiếu Nga Sơn gạch Bát Tràng”.

 

Với 5 năm học tập tại trường đại học Dược Hà Nội – ngôi trường hàng đầu Việt Nam, tôi hy vọng sẽ đóng góp được phần công sức nhỏ nhoi của mình để nâng cao sức khỏe cho cộng đồng!